Solicitare de Ofertă 

Referitor la: achiziția de  lucrări de  demolare a clădirii cu nr. cadastral 1701115051.05, amplasată pe str. Frunze 66, mun. Cahul.

Asociația Națională a Companiilor din Domeniu TIC (ATIC), în cadrul proiectului Proiectului EU4Moldova: Startup City Cahul, este în căutarea unei companii (denumită în continuare “Contractor”) pentru a presta servicii de demolare și dezmembrare a imobilului cu nr. Cadastral 1701115051.05, amplasat pe str. Frunze nr.66 din mun. Cahul. 

Context:

Proiectul EU4Moldova: Stratup City Cahul este finanțat de Uniunea Europeană în parteneriat cu Suedia și implementat de ATIC. Obiectivul general al acțiunii este de a valorifica și de  a spori competitivitatea regională,  afacerile și mediul său de investiții.  

Una din acțiunile Proiectului  vizează dezvoltarea unui centru regional de inovare TIC pentru regiunea Cahul.  Centrul va fi construit pe teritoriul Universității de Stat din Cahul.   Lucrările de pregărtire a terenului pentru construcție implică demontarea și demolarea construcției existente (clădirea cantinei)

Sarcini:

Compania autorizată în lucrări de construcție, care va depune ofertă și va încheia contract de prestare servicii de demolare și dezmembrare imobil va avea ca si sarcină principală:

demontarea și demolarea construcției existente (cladirea cantinei) și evacuarea materialelor rezultate din demontare.  

Schema de construcție a clădirii este una mixtă, cu pereți perimetrali de zidărie și cadre de elemente liniare pe interior. 

Pentru detalii privind serviciile solicitate, Vă rugăm să consultați Anexele:

Anexa1. Detalii de Executei_(Construction Drawings);

Anexa 2. Memoriu explicativ pentru demolare

Anexa 3. Format deviz-oferta-Demolari Cahul.  

Descarcati: Termenii de referinţă pentru prestarea serviciilor de demolare (SPECIFICAȚII ȘI CERINȚE TEHNICE);

Lucrările de demolare vor fi executate strict în conformitate cu Proiectul de Execuție, cantitățile indicade în devizul anexat, respectând Legea 721 din 02 februarie 1996 privind calitatea în construcție. 

Instrucțiuni pentru depunerea ofertelor: 

Ofertele trebuie depuse în limba română, rusă  sau engleză prin email la adresa candronic@startupcitycahul.md, cc isopivnic@startupcitycahul.md  sau prezentate la oficiul proiectului: str. 31 August 1989, nr.71, iHub Green, of C.

Termenul limită pentru depunerea ofertelor este  existins pana in 16 Decembrie 2021, ora 18:00

Intrebarile de ordin tehnic sau administrativ aferente  cererii pot fi transmise prin e-mail la isopivnic@startupcitycahul.md

Notă:

Vor fi examinate doar intrebarile în formă scrisă. În procesul de evaluare a dosarelor, vor fi considerate doar răspunsurie oficiale transmise de ATIC în formă scrisă.

Date de contact pentru depunerea dosarului:
Corina Andronic
Director Adjunct Proiect EU4Moldova: Startup City Cahul
str. str. 31 August 1989, nr.71, iHub Green, of C. mun. Chisinau, Republica Moldova

E-mail: candronic@startupcitycahul.md
Website: startupcitycahul.md

Share on facebook
Share on linkedin

Înapoi la noutăți