Educație stem

EU4Moldova: Startup City Cahul sprijină educația STEM în strânsă sinergie cu alte inițiative existente. Acest lucru se va face prin adaptarea și implementarea programelor educaționale pentru formare și extinderea competențelor, care răspund nevoilor sectorului privat. Pentru ca viitorii specialiști să dispună de abilități racordate la necesitățile actuale ale pieței muncii, în cadrul proiectului sunt dezvoltate mai multe programe educaționale. 

Acestea încurajează parteneriatele dintre sectorul privat, sectorul public și instituțiile de învățământ, promovează tehnologia ca soluție la problemele comunitare și studierea disciplinelor STEM, pentru ca sectorul IT să devină mai atractiv pentru fiecare, indiferent de vârstă sau gen.

Rezultate așteptate în 4 ani