RFP#StartupCityCahul-2022-009: Asigurarea evaluării sistemelor de control intern pentru Fundația Startup Moldova (SMF)

Pentru:Asociația Națională a Companiilor din domeniul TIC
 EU4Moldova: Proiectul Startup City Cahul
Finanțat de:Uniunea Europeană în Moldova printr-un acord delegat cu Suedia
Termenul limită: 29 aprilie 2022, ora 15:00, ora Chișinăului
Termen limita extins 06 mai, 2022, ora 15:00, ora Chișinăului
Termen limita extins 17 mai, 2022, ora 15:00, ora Chișinăului
Termen limita extins 24 mai, 2022, ora 15:00, ora Chișinăului

Prin prezenta, Asociația Națională a Companiilor din DOMENIUL TIC (ATIC) invită companiile  de audit locale eligibile și responsabile să prezinte oferte pentru prestarea serviciilor de evaluare a sistemelor de control intern pentru Fundația Startup Moldova, așa cum este descris în prezentul RFP (detalii la Secțiunea 2 – Termeni de referință).

În formularea ofertelor, companiile trebuie să respecte protocolul de depunere și să se ghideze după lista documentelor necesare solicitate in RFP, inclusiv FORM-A-F (format Word).

Depunere electronică. Singura metodă acceptabilă de depunere este electronică – prin e-mail: llivadari@ict.md – Liuba Livadari, Consultant achiziții: achirita@ict.md – Ana Chirita, Director Strategia al Proiectului

Ofertele vor fi depuse sub formă de fișiere PDF separate, dupa cum urmeaza:
1) Oferta tehnică: Formularele A- E, precum si alte acte obligatorii solicitate in acest document de licitație. Este posibil să existe unul sau mai multe fișiere PDF avand denumiri corespunzatoare.
2) Oferta financiară: Formularul F – trebuie protejat cu parolă. ATIC va solicita parola în cazul în care propunerea va fi considerată acceptabilă și tehnică conformă.

Oferta financiara depusa fara parola, va fi descalificată. Deasemenea, oferta financiara depusa cu indicarea parolei, va fi descalificată

Ofertele depuse dupa experarea termenului limita (data si ora indicata) vor fi considerate intirziate si NU vor fi evaluate de ATIC .

Anexe:
Cerere de oferta completa  RFP complet (pdf)

FORMULARE-A-F (Format Word)

Persoane de contact:

achirita@ict.md – Ana Chirita, Director Strategic Proiect

 llivadari@ict.md – Liuba Livadari, Consultant Achiziții

Share on facebook
Share on linkedin

Înapoi la oportunități