EU4Moldova: Startup City Cahul – DIGITAL UPGRADE

În atenția femeilor și migranților care dețin o afacere în mediul rural și doresc să o digitalizeze.

Digital UPGRADE, ediție dedicată femeilor și lucrătorilor migranți şi/sau rudelor de gradul întâi a acestora care dețin o afacere în mediul rural au șansa să: 

Detalii despre grantul oferit de către ODIMM

Acordarea sprijinului financiar în formă de Grant se oferă pentru achiziționarea de echipamente și softuri în scopul inovării și introducerii noilor tehnologii în contextul digitalizării ÎMM și în scopul eliminării/ minimizării riscurilor impuse de piață. Valoarea suportului financiar în formă Grant constituie până la 90% din suma proiectului investițional, dar nu mai mult de 200 mii lei/per beneficiar, iar întreprinderea beneficiară vine cu o contribuție financiară proprie de minimum 10% din suma proiectului investițional.

Destinația resurselor financiare acordate sub formă de Grant:

Consultanță în parcurgerea pașilor specifici necesari pentru implementarea soluțiilor software și a echipamentelor necesare digitalizării proceselor din cadrul întreprinderii (maximum 5% din valoarea totală a investiției);

Echipament tehnologic, sisteme, mașini, utilaj și instrumente de lucru noi, necesare pentru digitalizarea, inovarea și modernizarea procesului operațional;

Soluții software personalizate dezvoltate special pentru întreprindere, pagini web, magazine online, etc. (proprietatea intelectuală pentru software-ul dezvoltat trebuie să devină proprietatea solicitantului de finanțare nerambursabilă). La componenta de Grant, solicitarea pentru promovare nu va depăși 10% din proiectul investițional (promovare, optimizare SEO, SMM, setarea pe social media).

Pentru participare în concurs, compania va întruni următoarele criterii

a) Este clasificată ca Întreprindere Mică și Mijlocie în condițiile Legi nr. 179 din 21.07.2016;

b) Afacerea este localizată în mediul rural* (obligatoriu) ;

c) Creată și gestionată de lucrător migrant şi/sau ruda de gradul întâi a acestuia sau creată și gestionată de femeie/i (fondator/i, co-fondator/i cu altă doamnă, asociați, administrator), cetățean al RM.

* Rural se consideră toate regiunile Republicii Moldova în afară mun. Chișinău

Mai multe detalii despre Criteriile de eligibilitate puteți găsi pe link-ul următor:

https://www.odimm.md/…/digi…/digitalizarea-componenta-ii

Instrumentul de susținere privind Digitalizarea ÎMM a fost lansat în luna iunie 2020 cu scopul de a susține transformarea și dezvoltarea digitală a întreprinderilor mici și mijlocii pentru a valorifica potențialul inovativ și a facilita accesul companiilor pe piețele interne și externe. Până în prezent, peste 566 de companii au fost instruite, și peste 200 au fost susținute financiar prin Granturi și Business Vouchere. Programul este finanțat din bugetul de stat, suplinit din fondurile Uniunii Europene și GIZ Moldova cu suportul financiar al Guvernului Germaniei, fiind implementat de către ODIMM în parteneriat cu GoOnline al Asociației COR, Programul Startup Academy dezvoltat de proiectul TEKWILL, cu susținerea USAID, Suedia și UK aid.

Digital UPGRADE CAHUl este implementat în colaborare cu ODIMM, în cadrul Digitalizare IMM, Programul Digitalizare UPGRADE Cahul, este implementat în colaborare cu ODIMM, în cadrul Digitalizare IMM de către ATIC, cu suportul EU4Moldova și Suedia, în cadrul proiectului Startup City Cahul, partener: Simpals.

Share on facebook
Share on linkedin