EU4Moldova: Startup City Cahul angajează Manager de construcții și dotări!

Descriere

Guvernul Suediei a încheiat un acord delegat cu Delegația Europeană în iunie 2020 pentru implementarea Proiectului Startup City Cahul, care vizează dezvoltarea unui centru regional de inovare TIC pentru regiunea Cahul. Asociația Națională a Companiilor TIC a încheiat un acord cu Suedia pe 15 septembrie 2020 pentru implementarea proiectului.

Proiectul implmentat este în conformitate cu Programul anual de acțiune 2019 în favoarea Republicii Moldova și acțiunea sa intitulată „EU4Moldova: Startup City Cahul”, pe baza Deciziei Comisiei ENI / 2019 / 042-243.

Obiectivul general al acțiunii este de a valorifica și consolida potențialul economiei digitale și de a spori competitivitatea regională, mediul de afaceri și mediul său de investiții.

Obiective specifice proiectului:

– Încurajarea parteneriatelor pentru inovare și antreprenoriat între sectorul privat, sectorul public și instituțiile de învățământ din regiunea Cahul.

– Promovarea tehnologiei, rezolvarea problemelor și soluții creative în sistemul de învățământ și transformarea subiectelor STEM (știință, tehnologie, inginerie și matematică) mai atractive pentru femei și bărbați, fete și băieți.

– Facilitarea creării întreprinderilor noi în sectoarele inovatoare; dezvoltarea capacităților și pregătirea lor pentru investiții.

Acțiunea este aliniată priorităților Parteneriatului Estic, Agendei de asociere revizuite și obiectivelor Cadrului unic de sprijin 2017-2020 (SSF) acordat pentru Moldova

 și a Capitolului 18 din Acordul de Asociere a Moldovei cu Uniunea Europeană. De asemenea, va sprijini punerea în aplicare a „20 de livrabile pentru 2020” ale Parteneriatului Estic, deoarece acestea se referă la dezvoltarea economică. Activitățile propuse vor sprijini punerea în aplicare a priorităților identificate în Strategia europeană comună de cooperare pentru dezvoltare (Documentul comun de programare) și Strategia națională pentru creșterea competitivității industriei IT „Moldova digitală 2020”.

În cadrul abordării programatice, Acțiunea va contribui la dezvoltarea regională a orașului Cahul, în acord cu strategiile Guvernului Republicii Moldova pentru creștere și bunăstare regională. Inițiativa va implica principalele părți interesate regionale și în urma negocierilor au semnat un memorandum general de înțelegere pentru angajamentul autorităților guvernamentale.

DENUMIREA POSTULUI: Manager construcții și dotări (componenta de infrastructură)

Managerul de construcții și dotări va fi responsabil pentru asistarea echipei de implementare în activitățile legate de proiect, asigurarea bunei desfșurări a acestor activități cât și corespunderea implementării proiectului în conformitate cu regulile și reglementările donatorului, sprijinirea activităților de planificare, monitorizare și evaluare a proiectului, în strânsă coordonare cu managerii responsabili.

Responsabilități generale:

– Respectarea atribuțiilor de serviciu conform fișa de post.

– Executarea sarcinilor în timp util.

– Desfășurarea activităților cu respectarea legislației locale.

– Păstrarea standardelor etice corespunzătoare, evitând orice conflict de interese actual sau perceput.

– Susținerea și menținerea tuturor aspectelor de implementare a proiectului, conform necesităților.

Responsabilități specifice:

– Implementarea și monitorizarea activităților din cadrul componentei de infrastructură.

– Elaborarea planurilor de lucru, rapoarte de activitate, rapoarte analitice, rapoarte de management.

– Compilarea Termenilor de referință, Devizelor și a altor documente pentru achiziționarea de lucrări, materiale și servicii de consultanță pentru componenta infrastructurii.

– Participarea la procesul de selectare a consultanților și a companiilor de construcții pentru lucrări.

– Asistență consultativă beneficiarilor proiectului.

– Organizarea și faclitarea ședințelor/lucrărilor grupului de lucru.

– Verificarea volumului și calității lucrărilor și serviciilor furnizate de experți, furnizori de servicii, revizuirea și aprobarea rapoartelor, procese-verbale de prestare a serviciilor, pregatirea documentelor necesare procesului de achiziție la contractarea furnizorilor de servicii și companiilor de construcții.

– coordonarea și facilitarea tuturor etapelor de interacțiune în procesul de implementare (componenta de infrastructură).

– Elaborarea de acorduri-cadru, contracte și facilitarea colaborării cu partenerii și părțile interesate implicate în realizarea construcției.

– Furnizarea de instrucțiuni către consultanți si contractanți.

– Asistarea echipei de implementare a proiectului în activitățile de zi cu zi legate de integrarea activităților de dezvoltare a infrastructurii cu alte componente și acțiuni ale proiectului.

Cerințe și calificări:

– Master în inginerie civilă sau alte specializări relevante.

– Minimum 5 ani de experiență profesională relevantă în management, proiectare și construcție a infrastructurii civile.

– Minimum 3 ani de experiență de lucru în proiecte cu finanțare internațională.

– Abordare creativă și pragmatică în rezolvarea problemelor.

– Bine organizat și orientat pe detalii.

– Experiență vastă în construcții de clădiri și management de proiect, experiență anterioară în efectuarea de revizuiri și evaluări în proiecte de infrastructură.

– Abilități analitice bune, capacitatea de comunicare cu beneficiarii proiectului, partenerii pentru implementarea proiectului, de a gestiona comitete, de a culege și interpreta date și informații, abilitate de a scrie rapoarte constructive și informative.

– Abilități bune de elaborare a documentelor, abilități de analiză și cercetare.

– Abilități bune de comunicare, inclusiv prezentări de studii și analize.

– Cunoaștere instrumentelor de gestionare managerială cu ajutorul computerului.

Procedura de aplicare:

Candidații interesați pot trimite CV-ul și scrisoarea de motivare, în limba engleză, până la data de 15 iulie 2023 la adresa de email cdamaschin@ict.md si achirita@ict.md .  Subiectul e-mailului va include următoarele informații: Nume / Prenume /Managerul de construcții și dotări / Startup City Cahul

Doar candidații selectați vor fi contactați.

Share on facebook
Share on linkedin

Înapoi la noutăți