EU4Digital: Ghidul pentru crearea ecosistemelor antreprenoriale TIC

Ghidul EU4Digital pentru construirea ecosistemelor antreprenoriale TIC, cu scopul final de a stimula creșterea ecosistemelor antreprenoriale în țările Parteneriatului Estic (Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Republica Moldova și Ucraina) prin abilitarea părților interesate.

Ghidul oferă o evaluare a maturității ecosistemelor țărilor Parteneriatului Estic și definește lista generală a recomandărilor aplicabile oricărui ecosistem, acordându-le prioritate la nivel de țară.

Ghidul este conceput pentru responsabilii de consolidarea capacităților, adică factorii de decizie locali (instituțiile guvernamentale), organizațiile internaționale (delegațiile Uniunii Europene, printre altele), agențiile de sprijin și instituțiile financiare internaționale.

Ghidul a fost elaborat de echipe de experți la nivel central și național. Experții au aplicat o metodologie personalizată pentru evaluarea maturității ecosistemelor antreprenoriale TIC, precum și a accesului la finanțare, cunoștințe, piață și resurse (facilități). Evaluările și recomandările de maturitate au fost elaborate prin organizarea mai multor runde de interviuri și consultări cu părțile interesate ale comunității de inovare TIC din țările Parteneriatului Estic, precum reprezentanți ai ministerelor, agențiilor publice și asociațiilor de susținere a afacerilor, inclusiv o comunitate mai extinsă de antreprenori locali TIC experți în ecosisteme, facilități de dezvoltare tehnologică, furnizori de educație, investitori și alții.

Vezi ghidul de mai jos!

Share on facebook
Share on linkedin

Înapoi la noutăți