EU4Moldova: Startup City Cahul – exemplu de succes discutat de invitații „Moldova ICT Summit: Future of Digital”

Uniunea Europeană se numără printre susținătorii agendei de reformă digitală în Republica Moldova, cu un șir de acțiuni menite să promoveze principalele domenii ale economiei și societății digitale. Astfel, prin intermediul programelor inițiate, UE contribuie la asigurarea creșterii economice, la generarea mai multor locuri de muncă, îmbunătățirea vieții oamenilor și acordarea asistenței pentru mediul de afaceri. Despre aceasta a declarat Janis Mazeiks, Ambasadorul UE în Republica Moldova, la cel mai important eveniment al industriei TIC din țara noastră – Moldova ICT Summit 2021.

Janis Mazeiks, ambasadorul UE în Republica Moldova: „Uniunea Europeană are o agendă digitală foarte puternică implementată în corespundere cu câteva valori-cheie: tehnologie potrivită pentru oameni, o economie digitală echitabilă și transparentă și o societate digitală deschisă și transparentă. Acestea sunt valorile pe care noi am dori să le promovăm și în Republica Moldova. Este extrem de încurajator să vedem un grup atât de vibrant și activ și companii din țară care contribuie la acest viitor prin angajarea tinerilor, asigurarea locurilor de muncă bine plătite, dezvoltarea produselor și serviciilor, care reprezintă exemple foarte pozitive pe arena internațională și care ajută consolidarea economiei RM.”

Unul dintre proiectele-cheie ale Uniunii Europene care consolidează potențialul economiei digitale, dezvoltarea afacerilor bazate pe inovații, creșterea competitivității, atractivității și a forței de muncă în domeniul TIC, inclusiv la nivel regional, este „EU4Moldova: Startup City Cahul”. Scopul inițiativei este de a contribui la reducerea decalajului din domeniul tehnologiilor informaționale dintre centrul și sudul țării, dar și la creșterea economică prin intermediul tehnologiilor și inovațiilor. Proiectul este implementat de ATIC, cu asistența financiară a Uniunii Europene, în parteneriat cu Suedia.

Katarina Fried, ambasadoarea Suediei în Republica Moldova: „Sectorul IT reprezintă o forță motrice pentru Republica Moldova. Mă bucur să aflu că Suedia, în parteneriat cu EU, susține un șir de proiecte de digitalizare, precum este proiectul „ EU4Moldova: Startup City Cahul. Încurajăm incluziunea, promovând abilitățile digitale și sporind inovația, și sperăm că susținerea și experiența noastră să consolideze și mai mult acest parteneriat, pentru un viitor digital accesibil tuturor. Este important să reținem că avem nevoie de resurse umane calificate pentru a valorifica progresul tehnologic și pentru o trasformare economică a țării. Ca parte a comunității internaționale de dezvoltare, Suedia continuă să sprijine Republica Moldova pe calea digitalizării.”

Recent, proiectul „EU4Moldova: Startup City Cahul” a împlinit un an de la lansare, perioadă în care a inițiat un șir de inițiative care au accelerat dezvoltarea antreprenoriatului și a educației:

– 4 discipline STEM introduse în curriculumul școlar, grație cărora viitorii specialiști vor avea abilități solicitate de piața muncii;

– 38 de școli din regiune au fost conectate la disciplinele viitorului, pentru ca sectorul IT să devină mai atractiv pentru fiecare, indiferent de vârstă sau gen;

– 739 de persoane au participat la cursuri de instruire în IT, pentru completarea lacunelor de competențe digitale și creșterea numărului de profesioniști în regiune; 

– 89 de persoane au beneficiat de educație antreprenorială, pentru încurajarea mediului de afaceri local, bazat pe tehnologiile informaționale;

– 210 profesori și-au îmbunătățit competențele digitale în cadrul unor programe de formare și au fost implicați în predarea disciplinelor STEM.

În următorul an, la Cahul  urmează a fi creat și un centru regional de inovare și tehnologie – EU4Innovation Centre, care își propune să ofere mai multe oportunități de instruire și perfecționare a specialiștilor și profesioniștilor din domeniu, de angajare în domeniul IT și industriile conexe, dar și de a iniția idei de afaceri în domeniul tech în raioanele Cahul, Taraclia, Leova și Cantemir.

Ana Chirița, directoare, Proiecte Strategice, ATIC: „Până în anul 2024, ne-am propus ca beneficiarii inițiativelor noastre să devină aproximativ 11.500 de elevi, 500 de cadre didactice și peste 300 de studenți din regiunea de sud a țării, iar peste 2600 de persoane vor beneficia de programe educaționale de antreprenoriat și altele.  Ne dorim să transformăm Cahulul într-o regiune atractivă pentru investiții, inovații și antreprenoriat IT, iar prin implementarea acestor inițiative, vom aduce tehnologia mai aproape de toți locuitorii. Pe termen lung, EU4Moldova: Startup City Cahul va pune în valoare capitalul uman al Republicii Moldova și va contribui la creșterea unei generații de oameni care să poată răspunde provocărilor social-economice naționale și globale.

Despre EU4Moldova: Startup City Cahul

„EU4Moldova: Startup City Cahul” este implementat în perioada 2020-2024 de ATIC, cu asistența financiară a Uniunii Europene, în parteneriat cu Suedia.  Inițiativa abordează dezvoltarea socio-economică durabilă a municipiului Cahul și a localităților învecinate, care completează acoperirea regională a asistenței pentru dezvoltare, acordate de Uniunea Europeană Republicii Moldova.  Proiectul sprijină, în special, dezvoltarea economică prin inovare, antreprenoriatul, ocuparea forței de muncă în întreprinderile mici și mijlocii din afara capitalei.  De asemenea, oferă oportunități de studiu tinerilor, indiferent de vârstă și gen, în domenii precum: știință, tehnologie, inginerie și matematică (STEM).  Ca parte a proiectului, la Cahul va fi creat un centru regional de inovare și tehnologie – EU4Innovation Center, iar un grup larg de localnici vor deveni beneficiarii săi. Obiectivul centrului este de a avea un efect de stimulare în orașul Cahul și raioanele învecinate. UE investește în dezvoltarea proiectului 6,8 milioane euro, care sunt oferite prin intermediul Suediei, proiectul fiind implementat de ATIC.

Share on facebook
Share on linkedin

Înapoi la noutăți