Apel de contractare a unei echipe de 10 Profesori – Mentori

Numărul apelului de achiziții pentru contractarea unui consultant individualICP#StartupCityCahul-2021-025
Data emiterii:07 mai 2021
Termen limită de aplicare:
Termen extins:
20 mai 2021, 17:00 ora Chișinăului
11 iunie 2021, 17:00 ora Chișinăului
Descriere:1 Profesor-Mentor pentru formare, instruire și mentoring-ul profesorilor beneficiari ai programului „Tekwill în fiecare școală” implementat de ATIC pentru disciplina Antreprenoriat.
Solicitat de:Proiectul EU4Moldova Startup City Cahul
Finanțat de:Uniunea Europeană (UE) prin intermediul Suediei
Emis de:Asociația Națională a Companiilor din Domeniul TIC (ATIC)
Tipul contractului:Prestări servicii
Persoana de contact din cadrul ATIC:talexeev@ict.md, Tatiana Alexeev, Project Manager
llivadari@ict.md, Liuba Livadari, Procurement Manager
Data de începere a misiunii:5 iulie 2021
Perioada misiunii:A. 5 iulie – 20 August 2021 Perioada de Formare Continuă
(Număr estimat de 162 ore lucrătoare per lună în perioada de formare per Profesor-Mentor)

B. 1 septembrie 2021 – 31 mai 2022 Perioada de Mentorat
(Număr estimat de 70 ore lucrătoare per lună în perioada de mentorat per fiecare Profesor-Mentor).

Despre ATIC:


ASOCIAȚIA NAȚIONALĂ A COMPANIILOR DIN DOMENIUL TIC (ATIC) este organizația de afaceri care reunește 45 de companii. Organizația Umbrelă cuprinde peste 5000 de angajați în domeniul TIC.
Fiind înființată în 2006, ATIC este asociația care reprezintă vocea industriei TIC din Moldova care promovează dezvoltarea sectorului TIC în Republica Moldova prin parteneriate viabile între companii, organizații similare, guvern, instituții de stat și organizații internaționale. Asociația a fost înființată pentru a reprezenta industria în diferite aspecte politice și legislative și pentru a facilita schimbul de bune practici între membri. Misiunea ATIC este de a proteja și promova interesele membrilor asociației, precum și de a facilita un climat de afaceri TIC mai favorabil.

Despre Tekwill:

Proiectul ICTEC a început ca un program USAID implementat de Asociația Națională a Companiilor TIC (ATIC). În 2016, Guvernul Suediei s-a alăturat programului, ceea ce a permis extinderea operațiunilor și programelor organizate de Tekwill. Proiectul este implementat ca un parteneriat public-privat (prin intermediul instrumentului Global Development Alliances (GDA)), între Guvernul Republicii Moldova, industria privată, mediul academic și donatorii externi. Partenerii privați includ companii multinaționale, IBM și Microsoft, precum și membri ai Asociației Naționale a Companiilor din Domeniul TIC (ATIC) care sunt companii TIC locale (operate). Partenerii privați aduc resurse noi semnificative, idei, software, tehnologii și activități de dezvoltare, cum ar fi instruiri, sarcini practice și mentorat. Partenerii din sectorul privat vor avea șansa să folosească centrul pentru a colabora cu universitatea, IMM-urile, startup-urile, profesioniștii și să contribuie la îmbunătățirea planurilor de învățământ, răspunzând nevoilor pieței, precum și la îmbunătățirea ecosistemului IT și antreprenoriat care va duce la creșterea economică a țării.

Despre EU4Moldova Startup City Cahul

„EU4Moldova: Startup City Cahul” este un proiect de dezvoltare regională, care contribuie la pregătirea forței locale de muncă, studierea disciplinelor STEM și dezvoltarea antreprenoriatului bazat pe inovații.
Proiectul va sprijini educația STEM în strânsă sinergie cu alte inițiative existente și dezvoltate în regiune, prin adaptarea și implementarea programelor educaționale pentru formare TEKWILL și extinderea competențelor, care răspund nevoilor sectorului privat.
Susținerea dezvoltării antreprenoriatului se află, de asemenea, printre prioritățile proiectului. Astfel, vor fi întreprinse mai multe acțiuni pentru facilitarea creării startup-urilor locale, consolidarea capacității lor de dezvoltare, precum și pregătirea pentru investiții.
„EU4Moldova: Startup City Cahul” va fi implementat de către Asociația Națională a Companiilor din Domeniul TIC (ATIC) cu susținerea Suediei prin asistența financiară a Uniunii Europene și abordează dezvoltarea socio-economică durabilă a municipiului Cahul și a localităților învecinate, completând acoperirea regională a asistenței de cooperare acordată Republicii Moldova de către Uniunea Europeană.

ATIC sprijină diversitatea forței de muncă. Femeile, bărbații, persoanele cu dizabilități, minoritățile etnice sau religioase, precum și alte grupuri de persoane care au dreptul legal de a munci în Republica Moldova, sunt încurajați, în mod egal, să aplice.

Procesul de Aplicare:

Candidații interesați sunt încurajați să expedieze ofertele înainte de expirarea datei limită de aplicare: 20 mai 2021, la adresele de e-mail: talexeev@ict.md și llivadari@ict.md cu subiectul ICP#StartupCityCahul-2021-025 – Profesor-Mentor „denumirea cursului” Tekwill/ATIC”.

Pentru întrebări suplimentare referitor la acest SOW sau pentru a obținute copia materialelor existente ale cursului puteți trimite un email la adresa talexeev@ict.md până pe data de 18 mai 2021.

Ofertele depuse după data limită indicată nu vor fi examinate de către ATIC.

Structura Ofertei:

pentru mai multe detalii accesați: https://ict.md/apel-de-contractare-a-unei-echipe-de-10-profesori-mentori/

Oferta trebuie să conțină următoarele acte obligatorii:

  1. CV
  2. Scrisoare de motivație (indicați experiența anterioară ce vă recomandă pentru această poziție)
  3. Oferta Financiară (conform Anexei 1)

Anexa 1 – formular Oferta Fin_ICP-StartupCityCahul-2021-025

Share on facebook
Share on linkedin

Înapoi la noutăți